Aktuella artiklar

Länkar till nyheter om sparbankers och sparbanksstiftelsers samhällsinsatser

Brand lockade läsare

NYHETSKOLLEN. Ett fel på Coops våg och branden på Sparbanken i Osby lästes mest på Norraskåne.se förra veckan. Läs mer →

Många läste om branden

NYHETSKOLLEN. Ett fel på Coops våg och branden på Sparbanken i Osby lästes mest på Norraskåne.se förra veckan. Läs mer →

Stipendier till BTH-studenter

KARLSKRONA. Sparbanksstiftelsen Kronan har tilldelat två examensarbeten på BTH stipendier på 50 000 kronor vardera. Läs mer →

Stipendier till 13 studenter

13 studenter vid Högskolan i Halmstad belönas för sin uppfinningsrikedom och får totalt 275 000 kronor i stipendier från Sparbanksstiftelsen Kronan. Läs mer →

Stipendier till 13 Halmstadstudenter

13 studenter vid Högskolan i Halmstad belönas för sin uppfinningsrikedom och får totalt 275 000 kronor i stipendier från Sparbanksstiftelsen Kronan. Läs mer →

Tretton Halmstadstudenter får 275 000 kronor i stipendier

HALMSTAD. Läs mer →

Utmärkta examensarbeten belönas

Två examensarbeten vid BTH belönas med 50 000 kronor vardera i Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning. Läs mer →